1e Periode kampioenen Woensdag

Het team Koi-Factor is de 1e periode A-kampioen geworden met een score van 81 punten en een scratch pinfal van 17735.

Het team De Vrolijke Noten is 1e periode B-Kampioen geworden met een score van 55 punten en een scratch pinfal van 14986.

Beide gefeliciteerd.