1e Periode Maandag-Vroeg

Het team El Pincho 1 is de 1e periode A-kampioen geworden met een score van 78 punten en een scratch pinfal van 16935.

Het team Pintastic is 1e periode B-Kampioen geworden met een score van 50 punten en een scratch pinfal van 14849.

Beide gefeliciteerd.