In memoriam Margriet Honkoop

Margriet Honkoop
Na een moedig gedragen ziekte willen wij kennis geven van het overlijden van:

MARGRIET HONKOOP – TOLLENAAR

30 oktober 1949 – 27 juni 2014

De condoleance vindt plaats op donderdag 3 juli van 19.15 uur tot 20.00 uur in het Yarden uitvaartcentrum Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 4 juli om 14.45 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst 14.30 uur

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Namens de vereniging willen wij ons medeleven betuigen aan Hans, de kinderen en kleinkinderen.