Menu

Lidmaatschap

De contributie (Vereniging + NBF) voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt:

   Sportpas  
Senioren van 22 t/m 64 jaar  € 68,50  
Senioren 65+  € 63,50  
Van 18 tot en met 21 jaar  € 63,50  

Een tweede lidmaatschap kost € 41,25. De NBF pas is digitaal (via de app of via de website).

Op basis van je status wordt het banengeld bepaald. Het banengeld voor het seizoen 2020-2021 is vastgesteld conform onderstaande opsomming.

Verrekening van de korting (max. € 72,00) in verband de Corona-periode van het vorig seizoen mag (hoeft niet ☺) alleen plaatsvinden als je net als vorig seizoen in dezelfde league(s) speelt. Verder verwijs ik naar de eerder verzonden mail en naar de bewaarpinbabbel.

  1. € 320,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld in één keer betaalt                   (met korting € 248,00)
  2. € 322,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld in twee termijnen betaalt (met korting € 250,00)
  3. € 330,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld maandelijks betaalt                 (met korting € 258,00)

Het genoemde banengeld is per league en betaal je op rekening NL84 INGB 0000 3667 20 t.n.v. Bowling Vereniging Haarlemmerliede.

Ad 1) Jaarbetaling: € 320,00 (of € 248,00 met korting), te betalen vóór 30 september 2020.

Ad 2) Halfjaar betaling: € 161,00 (of € 125,00 met korting), te betalen vóór 30 september 2020 en 31 januari 2020

Ad 3) Maandelijkse betaling: € 41,25 per maand (of € 32,25 met korting), te betalen vóór 30 september 2020 en vóór elke einde van de maand. De laatste termijn is dan vóór 30 april 2021 betaald.

Op bovengenoemde bedragen geldt voor onze junioren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die hoofd lid zijn van onze vereniging een staffelkorting. Voor dubbelleden jeugd gelden andere kortingen (zie website).

Leeftijd Jeugdkorting Per maand Per half jaar Per jaar
      Met Corona   Met Corona   Met Corona
      korting   korting   korting
t/m 18 jaar 45% € 22,69 € 17,74 € 88,55 € 68,75 € 176,00 € 136,40
19 jaar 30% € 28,88 € 22,58 € 112,70 € 87,50 € 224,00 € 173,60
20 jaar 20% € 33,00 € 25,80 € 128,80 € 100,00 € 256,00 € 198,40
21 jaar 10% € 37,13 € 29,03 € 144,90 € 112,50 € 288,00 € 223,20
22 jaar en ouder geen € 41,25 € 32,25 € 161,00 € 125,00 € 320,00 € 248,00

Kijk even na of je de factuur voor de jaarcontributie, gedateerd op 20 juli voor het seizoen 2020-2021 al hebt betaald. Mocht dit niet het geval zijn dan ben je niet speelgerechtigd. Indien je de factuur niet ontvangen hebben of kunnen terugvinden neem dan s.v.p. contact op.

Plaatsingsmogelijkheden:

Voor het komende seizoen zijn er nog plaatsen in de huisleagues. Nadere informatie kunt u krijgen bij het wedstrijdsecretariaat en op de pagina van de huisleagues.

Hoe en waar opgeven:

Voor Bowling Vereniging Haarlemmerliede regelt het wedstrijdsecretariaat de plaatsing van (team)-leden.

Informatie is verkrijgbaar via het contact formulier en het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

 

Verdere informatie omtrent Bowling vereniging Haarlemmerliede:

Contactformulier BowlingVerenigingHaarlemmerliede

 

Wij hopen, dat deze informatie u zal motiveren lid te worden van onze vereniging.

Het bestuur van “Bowling Vereniging Haarlemmerliede”

 

 

Subscribe