Lidmaatschap

 

Lidmaatschap 2023-2024:

Op basis van je status wordt het banengeld bepaald. Het banengeld voor het seizoen 2023-2024 is vastgesteld conform onderstaande opsomming.

Verder verwijs ik naar de eerder verzonden mail en naar de bewaarpinbabbel.

€ 360,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld in één keer betaalt

€ 362,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld in twee termijnen betaalt

€ 368,00 voor een vaste speler die zijn/haar banengeld maandelijks betaalt

Het genoemde banengeld is per league en maak je over op rekening NL84 INGB 0000 3667 20 t.n.v. Bowling Vereniging Haarlemmerliede. Wil je s.v.p. je speelavond vermelden bij de betalingen.

Ad 1) Jaarbetaling: € 360,00, te betalen vóór 30 september 2023.

Ad 2) Halfjaar betaling: € 181,00, te betalen vóór 30 september 2023 en 31 januari 2024.

Ad 3) Maandelijkse betaling: € 46,25 per maand, te betalen vóór 30 september 2023 en vóór elke einde van de maand. De laatste termijn is dan vóór 30 april 2024 betaald.

Omdat de donderdagavond 2 avonden minder speelt zijn hier andere tarieven voor bepaald.

Hieronder vinden jullie beide tabellen.

Op bovengenoemde bedragen geldt voor onze junioren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die hoofdlid zijn van onze vereniging een staffelkorting. Voor dubbelleden jeugd gelden andere kortingen (zie website).

Het banengeld voor de maandag-, dinsdag en woensdagavond bedraagt:

 

Leeftijd per 1 september 2023

jeugdkorting hoofdlid BvHL

banengeld per maand betalen

banengeld per halfjaar betalen

banengeld per jaar betalen

maandag, dinsdag, woensdag

22 jaar of ouder

0%

€ 46,25

€ 181,00

€ 360,00

21 jaar

10%

€ 41,63

€ 162,90

€ 324,00

20 jaar

20%

€ 37,00

€ 144,80

€ 288,00

19 jaar

30%

€ 32,38

€ 126,70

€ 252,00

18 jaar of jonger

45%

€ 25,44

€ 99,55

€ 198,00

Voor de donderdagavond gelden de volgende bedragen:

 

Leeftijd per 1 september 2023

jeugdkorting hoofdlid BvHL

banengeld per maand betalen

banengeld per halfjaar betalen

banengeld per jaar betalen

donderdag

22 jaar of ouder

0%

€ 43,50

€ 170,00

€ 338,00

21 jaar

10%

€ 39,15

€ 153,00

€ 304,20

20 jaar

20%

€ 34,80

€ 136,00

€ 270,40

19 jaar

30%

€ 30,45

€ 119,00

€ 236,60

18 jaar of jonger

45%

€ 23,93

€ 93,50

€ 185,90

Kijk even na of je de factuur voor de jaarcontributie, gedateerd op 22 juli 2023 voor het seizoen 2023-2024 al hebt betaald. Mocht dit niet het geval zijn dan ben je niet speelgerechtigd. Indien je de factuur niet ontvangen hebt of kan terugvinden neem dan s.v.p. contact op.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

De penningmeester