(Ome) Niek Wempe

Na een leven waarin hij volop heeft genoten is op 80-jarige leeftijd, na een afnemende gezondheid vredig maar toch nog onverwacht van ons heengegaan.

Niek Wempe

Niek Wempe speelde op de donderdaglaat bij het team van De Stal.

Er is thuis gelegenheid tot afscheid nemen van Niek Wempe op zondag 3 maart van 13.00 tot 16.30 uur.
Liedeweg  7
2065 AH Haarlemmerliede

De uitvaart is op dinsdag 05 maart om 10.30 uur is de St. Jacobus de Meerderekerk, Liedeweg 52 AK Haarlemmerliede, waar we hem begeleiden en te ruste leggen op het parochiekerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Zoete Inval.

Wij wensen Alie en de kinderen en de rest van de familie veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.