Menu

Spelersmarkt

 

Een team of een speler kan aan het WS opgeven dat ze nog een speler (vast of reserve) zoeken of een team zoeken om in te spelen.

Tot 1 november van het lopende seizoen kunnen huidige leden wisselen van team of een team aanvullen.
Na 1 november van het lopende seizoen kunnen er nog wel verzoeken gedaan worden maar kunnen alleen nieuwe leden ingezet worden.

Uitzonderingen kunnen alleen door het WS bepaald worden. (Conform wedstrijdreglement huisleague)

Een aanvraag doen of plaatsen kan op de volgende manieren :

het contact formulier of de wedstrijdleider van de avond of 1 van de bestuursleden

We hebben voor het lopende seizoen (2021-2022) nog een aantal aanvragen :

Arlin Schaefer is op zoek naar een team op de woensdag als reserve.
Het team Piet de Koker op de Donderdag is op zoek naar een reserve.
Het team Centra gas van Galen is op zoek naar 1.5 vaste speler(s) op de Donderdag (5 mans).

Subscribe