Uitnodiging NBF Regio overleg woensdag 27 mei 2015 te Zaandam

In Noord-Holland worden de laatste jaren de regionale activiteiten georganiseerd door het Regionaal Coördinatie Team (RCT) bestaande uit Wim Nijmeijer, Jos Homan en Leo van Dalsen. De bezetting van het RCT is te smal om alle regionale evenementen, die door de NBF in de wedstrijdkalender worden opgenomen, in regio Noord-Holland te kunnen organiseren. De afgelopen jaren is er op verschillende momenten via verschillende kanalen een oproep gedaan voor extra handjes. De noodzaak van extra handjes wordt alleen maar groter nu Wim Nijmeijer heeft aangegeven terug te treden.

Daarom nodigen wij u en alle andere besturen van de bowlingverenigingen binnen het regionale coördinatie team van de NBF in Noord-Holland uit voor een overleg op:

Datum: woensdag 27 mei 2015
Tijdstip: van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Locatie: Bowling & partycentrum Zaandam (Vrieschgroenstraat 3)

Met u bespreken wij de volgende zaken:

Regionale activiteiten die door RCT Noord-Holland worden georganiseerd
Regionale activiteiten die op de evenementenkalender staan maar nu niet worden georganiseerd
Verwachtingen verenigingen richting RCT
Verwachtingen RCT richting verenigingen
Bezetting RCT in het nieuwe seizoen

Wanneer er geen nieuwe mensen op staan zal het aantal regionale evenementen verder afnemen. Dat zou enorm zonde zijn. En het is een cliché maar vele handen maken licht werk.

Wij rekenen op uw komst op woensdag 27 mei 2015 te Zaandam. In verband met de catering willen wij graag weten met hoeveel mensen uw vereniging aanwezig is. Stuur een mail naar etolboom@bowlen.nl.