Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Per die datum moeten alle bedrijven, maar ook o.a. verenigingen voldoen aan deze nieuwe Europese privacyverordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger.

Dit houdt o.a. in dat persoonsgegevens (zoals naam etc.) niet meer openlijk gepubliceerd mogen worden, tenzij de rechtspersoon hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Ook onze bowling vereniging moet zich hier aan onderwerpen. Dit is een behoorlijk traject waar we al een tijdje mee bezig zijn. Sinds tijden publiceert de BV Haarlemmerliede uitslagen op het internet, de Pinbabbel, het publicatiebord etc.

Zoals gewoonlijk krijg je binnenkort weer de PRF, waarin vermeldt staat in welke league(s) je volgend jaar gaat spelen.

In die brief zal je ook een keuze krijgen of je naam wel of niet vermeldt mag worden in het “openbaar” (zoals de website,pinbabbel, scorelijsten op het publicatiebord etc.).

Zie ook bvhaarlemmerliede.nl/informatie/privacy policy.

Uiteraard hopen het bestuur en de vrijwilligers dat iedereen positief zal reageren op dit verzoek.