Ilco van Leeuwen is helaas overleden

 

Ilco speelde voor het team Netopvang.nl op de Maandag-laat
Afgelopen verenigingskampioenschappen is hij nog 2de singles hcp geworden en 1ste bij de dubbels.
Ilco is 50 jaar geworden.
Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden alle sterkte toe.

Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 22 februari, van 11.00 tot 11.45 uur in Uitvaartcentrum Westgaarde, Ookmeerweg 273 te Amsterdam.
Aansluitend zal om 12.15 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van het Crematorium

Een samenkomst is na de plechtigheid in de ontvangkamer.